การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑๖-๘/๒๕๕๙

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑๖-๘/๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตดินแดง กทม.

โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากภาครัฐ เช่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็น กรรมการ

 

 

 

 

อ่าน 317 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น