ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่๙/๒๕๕๙

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  สำนักงานประกันสังคม หาดใหญ่

 

                            โดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนประกันสังคม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าติดตามการปรับปรุงผลการดำเนินงานสภาพความไม่ปลอดภัยของ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์  จ.สงขลา โดยได้ปรับปรุง ห้องน้ำ และ เพิ่มไปส่องสว่างในไลน์การผลิต

 

 

อ่าน 338 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น