การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑๘-๑๐/๒๕๕๙

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑๘-๑๐/๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยครั้งนี้ นาย อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ (รองอธิบดี) เป็นประธานในการประชุม โดยได้รับมอบจากท่่านอธิบดี โดยมีตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาครัฐ

 

 

 

 

อ่าน 228 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น