การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒๐-๑๒/๒๕๕๙

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒๐-๑๒/๒๕๕๙

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยมีนายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุม โดยมี
ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. แผนยุทธศาสตร์กองทุนความปลอดภัยฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒. โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนความปลอดภัยฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา คือ

การนำเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์

 

 

 

 

 

 

New layer...
New
อ่าน 233 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น