การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยมี นายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้มีการติดตามการติดตั้งมอเตอร์พัดลมดูดอากาศขอนายประยูร ศรีทอง (อู่ประยูรการช่าง) เรื่องสิบเนื่องเพื่อพิจารณาคำขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และเรื่องเพื่อพิจารณาได้มีบริษัทยื่นคำขอ ๒ บริษัท คือ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพมหานคร และ บรษัท พีแอลถุงซิบพลาสติก จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

อ่าน 241 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น