การมอบเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการมอบเงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคคีเจริญเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง พื้นโรงงาน แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมวงจรฟ้า สายไฟ ติดตั้งเครนทดระบบรอก และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้บริหาร กสร. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าว ได้เปิดให้ผู้ประกอบสามารถกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๘๙๑๒๘ ต่อ  ๙๐๔,๘๓๓

 

 

อ่าน 434 เวลา
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น