การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 11/2560

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: รูปข่าวสารกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 11/2560
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณา ข้อมูลหรือรายละเอียดที่กรรมการบริหารกองทุนฯ ประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมในคู่มือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ /การนำเงินกองทุนฯ ไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ /การคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ผู้กู้ยืมเมื่อชำระเงินกู้ยืมครบถ้วน /คำขอกู้ยืมเงินของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ ราย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Cr.fb/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ่าน 197 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น