ที่อยู่สำนักความปลอดภัย

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ที่อยู่/ติดต่อ

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

สำนักความปลอดภัยแรงงาน (Occupational Safety and Health Bureau)

๑๘ หมู่ ๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๒๘ – ๓๙ โทรสาร ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๖๗ 

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
ภายใน ที่ทำงาน มือถือ/บ้านพัก
นายอำนวย  ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย

301


0 2448 9161
0 2448 9152

-


amnuay.p@labour.mail.go.th


         

 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

ภายใน

ที่ทำงาน

มือถือ/บ้านพัก

 

นายอำนวย  ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย

301

0 2448 9161
0 2448 9152

 -

 amnuay.p@labour.mail.go.th

นางปรียานันท์  ลิขิตศานต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

737

0 2 448 9128-39

 -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายอารียวรรธน์  นามศรีชาติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

509

 0 2448 9128-39

-

-

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
นางสาวสุวดี ทวีสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

606

0 2448 9128-39

 -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
นางวันทนา ณัฐพูลธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ

505

 0 2448 9151
0 2448 9140/F

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
นางสาวสุภาพร  โพธิ์มัจฉา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานฯ

 399

 0 2448 9149
0 2448 9162/F

-

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน
นายวิโรจน์ จันทร์สุนทรภาส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนฯ

722

0 2448 9128-39
0 2448 9163/F

-

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน
นางสาวพรสิริ  เฉลิมขวัญมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายฯ

 710

0 2448 9128-39

0 2448 9143/F

-

กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ
นางนิลวรรณ ระพิพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ

 804

 0 2448 9128-39
0 2448 9167/F

 -

 safetyfund@labour.mail.go.th

คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (สสปท.)
นางจุฑาพนิต บุญดีกุล
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้ง สสปท.

 611

 0 2448 9111
0 2448 9098/F

 081 374 8365

jutapanit.b@labour.mail.go.th

 

       

 

 

 

 

อ่าน 4055 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « ที่อยู่ สรพ. ลิ้งค์หน่วยงาน »
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น