โครงสร้าง คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำนวย  ภู่ระหงษ์

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมภพ   ปราบณรงค์

ผู้อำนวยการกองนิติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยฯ

 

นางนริศรา จันทรภูมิ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

 

 

นางสาวอมรวดี  จักรไพวงศ์

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยฤทธิ์   สิมะโรจน์

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นายอาคม  จอมคำสิง

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภััยฯ

 

 

นางสาวบุบผา   รัตนชาติชัย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

     
อ่าน 928 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น