โครงสร้าง คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายสุเมธ  มโหสถ

 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง  ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
 

นางสุมาลี ชนะชาญมงคล

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายปณพล ธรรมพรหมกุล

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายกฤษดา หนูเวียง

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

       
 

 

ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

นายคมกฤษ์ กิตติจำเริญ

   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง       

นายทวี  ดียิ่ง

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

       

 

นางสาวสุดจิตร  ลาภเลิศสุข

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

นายเฉลิมพล  ศักดามิ่งมงคล

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

 นายสหรัถ  แสงจันทร์

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

       
 

 นายอำนวย ภู่ระหงษ์

เลขานุการ

นายบัณฑิต  พงศาโรนจวิทย์ 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

 นายบุญครอบ  จันทร์ขำ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

     
   

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกลวัชร  กองเรืองกิจ 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายอาวุธ  ภิญโญยง

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

       
       
       
       
อ่าน 823 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
admin

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น