ติดต่อหน่วยงาน

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: ที่อยู่/ติดต่อ

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กองปลอดภัยแรงงาน ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

โทรศัพท: ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๘๐๓ - ๘๐๔ ,๘๒๑- ๘๒๓ ,๘๓๒-๘๓๓

โทรสาร: ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๖๗

มือถือ: ๐๖๒ ๖๐๒ ๙๒๐๐

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

สื่อสาร มท.

อีเมล

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เว็บไซต์ : http://krabi.labour.go.th

0 7561 1798
08 5483 8571 M

61018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่ : 51/1 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์ : http://kanchanaburi.labour.go.th

0 3451 1253
0 3451 8991
0 3451 2599 F

61151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่ : 3/50 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เว็บไซต์ : http://kalasin.labour.go.th

0 4381 1092

41151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.กำแพงเพชร-พรานกระต่าย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เว็บไซต์ : http://kamphaengphet.labour.go.th

0 5570 5026
0 5570 5027

16151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ : ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : http://khonkaen.labour.go.th

0 4323 6737
0 4323 6277 ต่อ 108 F

40450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่ : 1212/21 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เว็บไซต์ : http://chanthaburi.labour.go.th

0 3931 1574
0 3931 3666
0 3931 3666 F

34750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์ : http://chachoengsao.labour.go.th

0 3851 1600
0 3851 4760 F

32950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : 18/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เว็บไซต์ : http://chonburi.labour.go.th

0 3832 3665

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาที 17000
เว็บไซต์ : http://chainat.labour.go.th

0 5641 1202

18562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ : 251/9 หมู่ 4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เว็บไซต์ : http://chaiyaphum.labour.go.th

0 4481 1738
0 4482 2449

42950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
ที่อยู่ : 88 หมู่ 1 ศูนย์ราชการจังหวัด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
เว็บไซต์ : http://chumphon.labour.go.th

0 7750 3381
0 7751 2132 F

66151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : 417 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์ : http://chiangrai.labour.go.th

0 5375 0515
0 5375 0516

26150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์ : http://chiangmai.labour.go.th

0 5389 0472
0 5389 0473
0 5311 2720 F

25450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เว็บไซต์ : http://trang.labour.go.th

0 7521 2864
0 7521 8964 
0 7521 2864 F
0 7521 8964 F

72352

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000
เว็บไซต์ : http://trat.labour.go.th

0 3951 1942

35349

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
เว็บไซต์ : http://tak.labour.go.th

0 5551 1505
0 5551 3642 F

23551

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เว็บไซต์ : http://nakhonnayok.labour.go.th

0 3731 1683
0 3731 1683 F

31151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 ต.ถ.ขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เว็บไซต์ : http://nakhonpathom.labour.go.th

0 3434 0067
0 3434 0068
0 3434 0069
0 3434 0067 F

60050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ซอยประชาสุขสันต์ ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เว็บไซต์ : http://nakhonphanom.labour.go.th

0 4251 1390
0 4252 0952 F

47950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ : http://nakhonratchasima.labour.go.th

0 4424 2961

36450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 88/9 หมู่ 9 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์ : http://nakhonsrithammarat.labour.go.th

0 7534 6534
0 7534 7300

70451

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ : 400/72 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เว็บไซต์ : http://nakhonsawan.labour.go.th

0 5622 2766

15550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : http://nonthaburi.labour.go.th

0 2580 0716
0 2580 0717
0 2580 0718

14151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่ :ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 บ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
เว็บไซต์ : http://narathiwat.labour.go.th

0 7353 2101

76050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
เว็บไซต์ : http://nan.labour.go.th

0 5471 6422-3

20875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ : 67/21 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 32000
เว็บไซต์ : http:/buriram.labour.go.th

0 4461 1462
0 4461 8762 F

37151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
เว็บไซต์ : http://bungkan.labour.go.th

0 4249 2516
0 4249 2517
0 4249 2515 F

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ : 64 หมู่ 7 ถ.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เว็บไซต์ : http://pathumthani.labour.go.th

0 2567 5101
0 2567 5102
0 2567 0804 F

13550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ : 63/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เว็บไซต์ : http://prachuapkhirikhan.labour.go.th

0 3261 1354
0 3260 4011

64150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ :ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
เว็บไซต์ : http://prachinburi.labour.go.th

0 3745 4019
0 3745 4020

31750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ : 197 ถ.โรงเหล้า สาย ข หมู่ 1 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เว็บไซต์ : http://pattani.labour.go.th

0 7346 0123
0 7346 0126 F

74750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 6 (อาคาร 7 ชั้น) ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เว็บไซต์ : http://ayutthaya.labour.go.th

0 3533 6296-8
0 3533 6547 F

10450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เว็บไซต์ : http://phayao.labour.go.th

0 5444 9551
0 5444 9552
0 5444 9553

26750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
เว็บไซต์ : http://phangnga.labour.go.th

0 7641 2142
0 7641 1532 F

67351

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ : 16/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
เว็บไซต์ : http://phatthalung.labour.go.th

0 7461 1958 ต่อ 18 F
0 7461 2347

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : 152/36 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง จ.พิจิตร 66000
เว็บไซต์ : http://phichit.labour.go.th

0 5661 2034
0 5665 1316

16750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เว็บไซต์ : http://phitsanulok.labour.go.th

0 5524 8191

20450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 2/72-73 บริเวณศูนย์การค้าสามชาวเพชร ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เว็บไซต์ : http://phetchaburi.labour.go.th

0 3240 0417-8
0 3241 1041

63550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ : 108 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เว็บไซต์ : http://phetchabun.labour.go.th

0 5673 7055
0 4573 7056

17351

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เว็บไซต์ : http://phrae.labour.go.th

0 5411 1634
0 5433 4424

21750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่ : 188 หมู่ 1 ถ.ศักดิเดช ซอย 1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เว็บไซต์ : http://phuket.labour.go.th

0 7621 1995
0 7622 0760
0 7635 4414

67951

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เว็บไซต์ : http://mahasarakham.labour.go.th

0 4397 1318

41750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เว็บไซต์ : http://mukdahan.labour.go.th

0 4261 1535
0 4261 1535 F

49150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ.ขุนลุมประพาฬ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เว็บไซต์ : http://maehongson.labour.go.th

0 5361 1300
0 5361 2603

26954

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เว็บไซต์ : http://yasothon.labour.go.th

0 4571 1654
0 4572 4206

43550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เว็บไซต์ : http://yala.labour.go.th

0 7327 7485 F
0 7327 4485

75352

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : 33/27 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เว็บไซต์ : http://roiet.labour.go.th

0 4351 1452
0 4351 3019
0 4352 7944

42350

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
ที่อยู่ : 15/17 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เว็บไซต์ : http://ranong.labour.go.th

0 7782 6303
0 7781 1558
0 7782 1478

66751

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เว็บไซต์ : http://rayong.labour.go.th

0 3869 4117
0 3869 4119
0 3869 4118 F

34151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ : ถ.เขาวัง-บ้านน้ำพุ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เว็บไซต์ : http://ratchaburi.labour.go.th

0 3233 7307

61750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เว็บไซต์ : http://lopburi.labour.go.th

0 3677 0214
0 3677 0215
0 3677 0213 F

19151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เว็บไซต์ : http://lampang.labour.go.th

0 5426 5035
0 5426 5036

28550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เว็บไซต์ : http://lamphun.labour.go.th
เว็บไซต์ศูนย์ปฎิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ : http://labourrnp.labour.go.th

0 5352 5617-8
0 5352 5541 F

27959

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เว็บไซต์ : http://loei.labour.go.th

0 4281 1212
0 4283 3298

46751

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ :ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เว็บไซต์ : http://sisaket.labour.go.th

0 4561 2569
0 4561 2524

38351

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ : 1767/20 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เว็บไซต์ : http://sakonnakhon.labour.go.th

0 4271 1088
0 4273 2158
0 4271 2960

48550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 9 ถ.สายบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : http://songkhla.labour.go.th

0 7431 3056
0 7431 1435
0 7422 1166
0 7422 1176

73450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
ที่อยู่ : หมู่ 2 ซ.ราษฎร์อุทิศ ถ.คลองขุด-บ้านนาแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
เว็บไซต์ : http://satun.labour.go.th

0 7471 1162
0 7471 1162 F
0 7473 0983

74152

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่ : 188 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เว็บไซต์ : http://samutsongkhram.labour.go.th

0 3471 1899

62950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ : ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : http://samutsakhon.labour.go.th

0 3441 3729
0 3441 3730
0 3442 5951 F
0 3441 1040

62350

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 1635 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์ : http://samutprakan.labour.go.th

0 2394 6970
0 2394 6972
0 2384 3473

-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
เว็บไซต์ : http://sakaeo.labour.go.th

0 3742 5034
0 3742 5035

32351

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
ที่อยู่ : 673/1 ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เว็บไซต์ : http://saraburi.labour.go.th

0 3621 2553
0 3621 2553 F
0 3621 1619

12950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.สิงห์บุรี-บางพาน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์ : http://singburi.labour.go.th

0 3650 7297 F
0 3650 7298

11150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ : 21/4 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เว็บไซต์ : http://sukhothai.labour.go.th

0 5561 1481
0 5562 0069

22962

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
เว็บไซต์ : http://suphanburi.labour.go.th

0 3553 5694
0 3553 5392

12350

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : 15 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เว็บไซต์ : http://suratthani.labour.go.th

0 7735 5414
0 7735 5415
0 7735 5415 F

65550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 273-273/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เว็บไซต์ : http://surin.labour.go.th

0 4451 8890
0 4451 3981 F

37751

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เว็บไซต์ : http://nongkhai.labour.go.th

0 4242 0701
0 4241 2547 F

46151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
เว็บไซต์ : http://nongbualamphu.labour.go.th

0 4231 6742
0 4231 6743

47350

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ.เทศบาล 1 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
เว็บไซต์ : http://angthong.labour.go.th

0 3561 1331
0 3561 3500
0 3561 1331 F

11750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่น อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เว็บไซต์ : http://amnatcharoen.labour.go.th

0 4552 3037
0 4552 3038

44151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : 25 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เว็บไซต์ : http://udonthani.labour.go.th

0 4222 2284

45450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 135 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เว็บไซต์ : http://uttaradit.labour.go.th

0 5544 2536
0 5541 1965
0 5544 2535 F

22351

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
เว็บไซต์ : http://uthaithani.labour.go.th

0 5651 1907
0 5652 0844

17951

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เว็บไซต์ : http://ubonratchathani.labour.go.th

0 4525 5459

38950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อ่าน 822 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น