องค์ประกอบ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ

๑) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          ประธานอนุกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน         อนุกรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองนิติการ         อนุกรรมการ
๔) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง               อนุกรรมการ
๕) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม           อนุกรรมการ
๖) ผู้แทนสำนักงบประมาณ        อนุกรรมการ
๗) นายประสงค์   ธาราไชย   อนุกรรมการ
๘) รองศาสตราจารย์วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล   อนุกรรมการ
๙) รองศาสตราจารย์วิทยา          อยู่สุข    อนุกรรมการ
๑๐) นายเกษมชัย     สมเจตนะพันธ์   อนุกรรมการ
๑๑) นายคำกฤษณ์ กิตติจำเริญ   อนุกรรมการ
๑๒) นายประยุกต์ รัตนประยุกต์   อนุกรรมการ
๑๓) นายอาวุธ ภิญโญยง   อนุกรรมการ
๑๔) นายสุภาค ฮาบสุวรรณ์   อนุกรรมการ
๑๕) นางทิฆัมพร พิชัยธรรม   เลขานุการ               
๑๖) นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ
       
อ่าน 1026 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น