สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567