โครงสร้าง คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย  | เผยแพร่ใน: คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน           

 

 นายวรานนท์  ปีติวรรณ

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

นายประสงค์  ธาราไชย

ผู้เชี่ยวชาญ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

ผู้อำนวยการกองนิติการ

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

รศ.ดร วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล

 ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวรัชนีพร  ชัยพิพัฒน์

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นางสาวสุภาพร  โพธิ์มัจฉา

ผู้อำนวยการกองทุนความปลอดภัยฯ

รศ.ดร.วิทยา  อยู่สุข

ผู้เชี่ยวชาญ

นางณริศรา  จันทรภูมิ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

นายสมนึก  ภาคพานิชย์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายจรินทร์ งาดีสงวนนาม

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

               

                       นางสาวเกตุธริน  ไชยศรี

                    ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

 นางสาวจันทรพร  วิสุทธิกันต์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายจรูญพันธ์ อ่อนสา

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

 

นางทิฆัมพร  พิชัยธรรม

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

     

 

 

 

 

อ่าน 1133 เวลา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
muro

CEO & Founder

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น